• page_banner

Karakteristikat e materialit

Vinidex ofron informacion mbi vetitë e materialit për të lejuar inxhinierët dhe dizajnerët të specifikojnë saktë një produkt për një aplikacion të caktuar.

Karakteristikat materiale përfshijnë vetitë fizike si dendësia dhe pesha molekulare, vetitë elektrike dhe termike dhe vetitë mekanike. Karakteristikat mekanike, të cilat zakonisht maten duke përdorur prova standarde, përshkruajnë reagimin e një materiali ndaj një ngarkese të aplikuar dhe përfshijnë veti të tilla si forca, duktiliteti, forca e goditjes dhe rezistenca.

Karakteristikat e materialit mund të jenë konstante ose mund të varen nga një ose më shumë variabla. Materialet e plastikës janë viskoelastike dhe kanë veti mekanike që varen nga koha e ngarkimit dhe temperatura. Prandaj, tubat e plastikës, të cilat kërkojnë jetëgjatësi të shërbimit, janë krijuar mbi bazën e veçorive afatgjata të tyre sesa mekanike të tyre afatshkurtra.