• page_banner

Mbështetje

support

Informacioni teknik i Vinidex është marrë nga kërkimi në mbarë botën dhe përvoja në terren me tubacione dhe pajisje të përparuara të pajisjeve dhe teknologjisë.

Isshtë botuar për t'u dhënë përdoruesve një kuptim më të mirë të teknikave të produkteve tona dhe zgjedhjes, dizenjimit, instalimit dhe përdorimit të tyre. Teknologjia mund të zëvendësohet në dritën e punës së re laboratorike dhe në terren, dhe ndryshimet në specifikimet e produktit dhe ky informacion mund të tërhiqet ose ndryshohet pa njoftim.

Projektimi i tubacionit mund të përfshijë gjykime inxhinierike të cilat nuk mund të bëhen në mënyrë korrekte pa njohuri intime për të gjitha kushtet që kanë të bëjnë me një instalim specifik. Nevojitet, informacioni ynë teknik është i përgjithshëm dhe nuk zëvendëson këshillat profesionale. Aty ku kërkohet udhëzimi për dizajnin, Vinidex rekomandon që këshillat të merren nga një Konsulent i regjistruar në Institucionin e Inxhinierëve Australi.

Kategoritë